Program

Fredag

15.00    Løpskontor åpner
17.00    Barnepark og Småtroll åpner
17.00    Første start klasser med fri start
17.30    Dusj åpner
18.00    Første start eliteklasser, D/H15 og 16
18.00    Første start øvrige klasser med starttid
19.00    Ingen løpere i eliteklasser på arena etter dette tidspunkt
20.00    Start stenger for klasser med fri start
20.30    Premieutdeling elite og 13–16 år (stipulert tidspunkt)
20.30    Barnepark og Småtroll stenger
21.00    Målet stenger
21.00    Løpskontor stenger
21.00    Dusj stenger

Lørdag

08.30    Løpskontor åpner
09.30    Barnepark åpner
10.00    Første start klasser med fri start
10.00    Første start eliteklasser, D/H15 og 16
10.00    Første start klasser <12 år med tidsstart
10.00    Barnas O-festival og småtroll åpner
10.00    PreO åpner
10.30    Dusj åpner
11.00    Første start øvrige klasser med starttid
12.00    Ingen løpere i eliteklasser på arena etter dette tidspunkt
13.00    Start stenger for klasser med fri start
14.00    Start lagkonkurranse D/H-12
15.00    Premieutdeling elite og 13–16 år (stipulert tidspunkt)
15.00    PreO stenger
15.00    Barnas O-festival og småtroll stenger
15.30    Premieutdeling lagkonkurransen (stipulert tidspunkt)
15.30    Barnepark stenger
15.30    Målet stenger
16.00    Løpskontor stenger
16.00    Dusj stenger

Søndag

08.30    Løpskontor åpner
09.00    Barnas O-festival åpner
09.30    Barnepark åpner
10.00    Første ut i jaktstart eliteklasser, D/H15 og 16
10.00    Første start klasser med fri start
10.00    Småtroll åpner
10.30    Dusj åpner
11.00    Første start øvrige klasser med starttid
12.30    Premieutdeling 15–16 år (stipulert tidspunkt)
13.00    Start stenger for klasser med fri start
14.00    Barnas O-festival og Småtroll stenger
14.30    Premieutdeling elite og 13–14 år (stipulert tidspunkt)
15.30    Barnepark stenger
16.00    Målet stenger
16.00    Løpskontor stenger
16.00    Dusj stenger