Kart og terreng

Fredag

Sprinten arrangeres i tidvis kupert boligstrøk med flere friområder og skogsområder. Eliteklassene og D/H13-16 vil ha løyper med hovedsaklig urbant preg, mens veteranklasser og klasser med fri start vil løpe i en miks av urbane områder og partier med lettløpt og stirik skog med mange veivalgsmuligheter.

Kartet er tegnet av Helge Gisholt 2018-2019 og er av meget høy kvalitet. Målestokk 1:4000 - 2,5m ekvidistanse.

fredag1.jpg
        
fredag2.jpg

Lørdag

Mellomdistanse i kupert nærterreng med mange stier og en ekstrem detaljrikdom, særlig når det gjelder skrenter og stup. Terrenget er spennende, utfordrende og krever nøyaktig kartlesing. Orienteringen for klasser med A-nivå blir krevende, mens innslag av veier og store stier legger til rette for gode B-C og N-løyper.

Løpskartet er tegnet av Helge Gisholt 2018-2019 og er av meget høy kvalitet. Målestokk 1:10 000 for eliteklasser og D/H15 og 16, målestokk 1:5000 for øvrige klasser - 5m ekvidistanse.

lordag1.jpg
        
lordag2.jpg

Søndag

Langdistanse i kupert skogsterreng med blandingsskog og mange stier og veier. Løpbarheten varierer fra lettløpt furuskog og gammel granskog til områder med tettere vegetasjon. Terrenget har en til tider ekstrem detaljrikdom og innbyr til krevende kartlesing og utfordrende veivalgsorientering. Orienteringen for klasser med A-nivå blir krevende, mens et nettverk av veier og store stier legger til rette for gode B-C og N-løyper.

Kartet er tegnet av Helge Gisholt 2018-2019, og er av meget høy kvalitet. Målestokk 1:10 000 for eliteklasser og D/H15 og 16, målestokk 1:7500 eller 1:5000 for øvrige klasser - 5m ekvidistanse.

sondag1.jpg
        
sondag2.jpg

Ellers

Kart og løyper for alle tre konkurransedagene blir trykket i offset hos BK-trykk i Sandefjord.

Terrengsperring

Terrenget er sperret for aktuelle deltagere. Se regler og avgrensning her.

Gammelt kart

Vi har ikke noe kart å presentere for området sprinten skal gå, det er nytt terreng. For mellom- og langdistansen har vi det gamle kartet Vestmarka syd tilgjengelig her.