Barnas O-festival – Småtroll – Lagkonkurranse

For de yngre og kommende o-løperne har vi planlagt mange fine aktiviteter. Tanken bak er å ha et variert opplegg som skal fenge over det aldersspennet som søker til Barnas O-festival. Småtroll-løypa er ny hver dag og skal være akkurat passe utfordrende og trygg. For mange av 8–12-åringene er det lagkonkurransen på lørdag ettermiddag som er høydepunktet, med felles innsats gjennom ulike utfordringer!

Det er småtroll alle dager, mens Barnas O-festival holder åpen lørdag og søndag. Lagkonkurransen går lørdag ettermiddag.

Barnas O-festival

Et separat område på arena er reservert til Barnas O-festival, med god plass. Her tilbys mange artige aktiviteter, som inkluderer klatring, laserskyting, spikking, ballspill av ulikt slag og mer som kan dukke opp.

I tillegg til alt dette har vi Larvikslabyrinten, som noen helt sikkert vil prøve et utall ganger for å forbedre rekorden sin.

En skal ikke se bort i fra at enkelte av aktivitetene i Barnas O-festival vil lokke også noe eldre unge enn de som tradisjonelt deltar der. Vi får se!

  • Lørdag 29. juni klokka 10:00 – 15:00: Varierte aktiviteter som nevnt over.
    • Obs. Noen aktiviteter stenger tidligere på grunn av lagkonkurransen.
  • Søndag 30. juni klokka 09:00 – 14:00: Varierte aktiviteter som nevnt over.

Barnas O-festival koster kr 50,– per dag. Betaling med Vipps eller kontanter ved inngangen.

Småtroll

Det er ny småtrolløype hver dag og den skal være akkurat passe utfordrende, morsom og trygg. Premier til alle hver dag.

  • Fredag 28. juni klokka 17:00 – 20:30
  • Lørdag 29. juni klokka 10:00 – 15:00
  • Søndag 30. juni klokka 10:00 – 14:00

Småtroll koster kr 30,– per dag/runde. Betaling med Vipps eller kontanter på stedet.

Lagkonkurranse

Lørdag klokka 14:00 går fellesstarten i lagkonkurransen. Konkurransen går ut på å samle så mange poeng som mulig i løpet av en time. Poeng får man ved å ta postplukk (vanlige o-poster med N-/C-nivå) og på 5 aktivitetsposter.

Laget skal bestå av 3–5 løpere i alder 8 – 12 år (født 2007 - 2011). Flerklubbslag er tillatt. Laget løper kun med én brikke, som legges inn på etappe 1 i påmeldinga.

Startkontingent er kr 300,– per lag.

I tillegg til å samle poeng er det viktig å huske tidsgrensa på en time. Hele laget må løpe samla i mål før klokka 15:00 ellers blir det minuspoeng. Det er premier til de tre beste laga.

Merk at klassene D/H11-12 har tidlig start på det individuelle løpet lørdag, sånn at alle rekker å løpe individuelt først – om de ønsker det.